Altres informacions d'interés

Com realitzar la maniobra de Heimlich en adults i xiquets?

com actuar 

atac d'epilèpsia