Mutualitat

informació mutualitat 2022-23

Els jugadors del CF Promeses Sueca estan assegurats a la Mutualitat de Futbolistes

ADVERTIMENTS:

Recorde sempre que la Mutualitat no es farà responsable de les despeses produïdes i que hauran de córrer al seu càrrec, en els següents casos:

• Si acudeix a un Centre Sanitari NO Concertat, excepte l'excepció comentada d'urgència vital.

• Si es trasllada en les ambulàncies que correspon al 112 sense ser una urgència vital.

• Si acudeix a consultes, proves o intervencions quirúrgiques realitzades sense la prèvia autorització de la

Mutualitat.

Recorde també que:

• El termini màxim per a la comunicació a la Mutualitat de qualsevol lesió és de 7 dies des de l'ocurrència

de l'accident, emplenant el preceptiu informe de lesions.

• La pràctica esportiva durant el període de baixa esportiva serà motiu de paralització del tractament

iniciat i implicarà la no atenció de les despeses i atencions posteriors per la Mutualitat.

Pots descarregar i consultar el protocol d'actuació complet i l'informe de lesions per a poder acudir als centres sanitaris autoritzats.

Recorda que hauran d'estar signats i sellats pel C.F. Promeses Sueca.